nhà nhỏ (1-20)
Bố trí hợp lý 01- Bố trí hợp lý
Thiết bị đa năng 02- Thiết bị đa năng
Không gian đa năng 03- Không gian đa năng
Bàn xếp 04- Bàn xếp
Hạn chế vách cứng 05- Hạn chế vách cứng
Dùng các giải pháp phia chia khác 06- Dùng các giải pháp phia chia khác
Tủ ti vi kết hợp tủ áo 07- Tủ ti vi kết hợp tủ áo
Góc làm việc đơn giản 08- Góc làm việc đơn giản
Bếp nhà nhỏ 09- Bếp nhà nhỏ
Không gian chung khách bếp ăn 10- Không gian chung khách bếp ăn
Không gian chung khách bếp ăn 11- Không gian chung khách bếp ăn
Không gian chung khách bếp ăn 12- Không gian chung khách bếp ăn
Không gian chung khách bếp ăn 13- Không gian chung khách bếp ăn
Tiếp khách và làm việc 14- Tiếp khách và làm việc
Bếp ăn nhỏ 15- Bếp ăn nhỏ
Bàn ăn kê sát tường 16- Bàn ăn kê sát tường
Bàn ăn kê sát tường 17- Bàn ăn kê sát tường
Màu sắc tươi sáng 18- Màu sắc tươi sáng
logic và tiện dụng 19- logic và tiện dụng
logic và tiện dụng 20- logic và tiện dụng
1 Quảng cáo
2 Quảng cáo
3 Quảng cáo