Nhà chị Dân
Mặt tiền Mặt tiền
Mặt tiền Mặt tiền
sân trong sân trong
sân trong sân trong
Ăn Phòng ăn
Bếp Bếp
Bếp Bếp
Ngủ 01 Phòng ngủ 1
Ngủ 01 Phòng ngủ 1
Ngủ 01 Phòng ngủ 1
Ngủ 02 Phòng ngủ 2
Ngủ 03 Phòng ngủ 3
Ngủ 03 Phòng ngủ 3
Khách Phòng khách
Khách Phòng khách
Khách Phòng khách
tiểu cảnh tiểu cảnh
toilet toilet
1 Quảng cáo
2 Quảng cáo
3 Quảng cáo