phòng trẻ em (1-20)
Không gian riêng của trẻ 01- Không gian riêng của trẻ
Có góc vui chơi 02- Có góc vui chơi
Góc học tập 03- Góc học tập
Có thể dùng giường tiêu chuẩn 04- Có thể dùng giường tiêu chuẩn
Giường trẻ em 05- Giường trẻ em
Giường tầng 06- Giường tầng
Màu sắc sặc sỡ 07- Màu sắc sặc sỡ
Phù hợp với giới tính 08- Phù hợp với giới tính
Và sở thích 09- Và sở thích
1 Quảng cáo
2 Quảng cáo
3 Quảng cáo