Văn Phòng (1-20)
Bố trí nhiều chỗ làm việc trên mặt bằng 01- Bố trí nhiều chỗ làm việc trên mặt bằng
Tổ hợp hàng ngang 02- Tổ hợp hàng ngang
Tổ hợp hàng dọc 03- Tổ hợp hàng dọc
Tổ hợp bàn chữ Y 04- Tổ hợp bàn chữ Y
Cụm bàn làm việc 05- Cụm bàn làm việc
Bàn và cách bố trí khác nhau tùy theo công việc 06- Bàn và cách bố trí khác nhau tùy theo công việc
Thiết kế cần có bàn lớn 07- Thiết kế cần có bàn lớn
Seller có thể ngồi chung 08- Seller có thể ngồi chung
Không gian đón khách 09- Không gian đón khách
Không gian đón khách 10- Không gian đón khách
Tiếp tân 11- Tiếp tân
Sofa tiếp khách 12- Sofa tiếp khách
Phòng họp 13- Phòng họp
Khu vực quản lý 14- Khu vực quản lý
Bàn sếp làm việc 15- Bàn sếp làm việc
Phòng giám đốc 16- Phòng giám đốc
Phòng giám đốc 17- Phòng giám đốc
Văn phòng trên không gian biệt thự 18- Văn phòng trên không gian biệt thự
Văn phòng nhà chung cư 19- Văn phòng nhà chung cư
Văn phòng nhà phố 20- Văn phòng nhà phố
Xem tiếp 1-20
1-20
1-20
Xem tiếp 21-40
21-40
21-40
1 Quảng cáo
2 Quảng cáo
3 Quảng cáo